Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 12.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr nr 25/20, 229/13, 230/1, 26/3, 26/5 o łącznej powierzchni 9,2611 ha w obrębie 02 miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (informacja o wyniku przetargu.pdf)informacja o wyniku przetargu.pdf[ ]567 kB

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 11.01.2022r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości. Szczegółowa informacja w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (informacja o wyniku przetrgu.pdf)informacja o wyniku przetrgu.pdf[ ]750 kB
W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa łódzkiego i Rozporządzeniem nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 roku, zarządza się co następuje:

Dnia 2 listopada 2021 roku zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa (Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku) Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Bełchatowa na lata 2022 - 2024.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Bełchatowa na lata 2022 - 2024. Głównym celem programu jest Tworzenie warunków do wychowywania dzieci w środowisku biologicznej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rada Miejska dn. 26 sierpnia 2021 r. podjęła Uchwałę nr XXXVI/265/21 w sprawie zamiaru połączenia Filii nr 2 oraz Filii nr 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z Biblioteką Główną Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie. 

Załączniki:
Download this file (Uchwała Rady Miejskiej-1.pdf)Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/265/21[ ]1336 kB

Zadanie pn. Utworzenie w 2021 r. 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie os. 1 Maja 7

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów


Nazwa programu: „Program MALUCH + 2021”


Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wartość dofinansowania: 332 960,00 zł

Całkowita wartość zadania: 416 500,00 zł

 

Zakres rzeczowy zadania:

Remont i wyposażenie pomieszczeń, z których będą korzystać nowo przyjęte dzieci.

Do usług remontowych zaliczono m.in.: malowanie pomieszczenia szatni, łazienki dla dzieci, pomieszczenia kuchennego – typu rozdzielnia oraz malowanie i gipsowanie sali zabaw.

Na potrzeby realizacji zadania zaplanowano wyposażenie pomieszczeń typu: szatnia, łazienka dla dzieci, sale zabaw oraz pion kuchenny.

W ramach wyposażenia uwzględniono: meble i wyposażenie dodatkowe (m.in. szafy, szafki, stoliki, leżaki, krzesła, biurka, półki, nadstawki, ławeczki, szuflady, tablice, materace, pufy, chodziki, lustra), sprzęt elektroniczny/RTV, zabawki, materiały i pomoce dydaktyczne, profesjonalne urządzenia gastronomiczne do obróbki cieplnej, mechanicznej, naczynia i przybory kuchenne, art. stołowe, urządzenia chłodnicze, itp. Ponadto zaplanowano zakup dziecięcych mebli ogrodowych, markiz i rolet do pomieszczeń wyposażanych w ramach programu.

 

 

logotypy

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) obwieszcza:
w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
BRILLOILIES.HOBBIESBERDOGS.BR
Zawiadomienie
Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 17.05.2021 r. Zarządu
Województwa Łódzkiego, w imieniu i na rzecz którego występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Michał Rej, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania „Budowa
odcinka ul. Przemysłowej z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji", tj.:

Całość obwieszczenia dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1463 kB

Ustanowiono Szymona Karpia - pracownika Sądu Rejonowego w Bełchatowie kuratorem procesowym dla nieznanego z miejsca pobytu: Marka Milczaka zam. ul. Skocka 23 62-100 Wągrowiec w sprawie IC 89/21 z powództwa Bożeny Milczak przeciwko Markowi Milczakowi, Gminie Miastu Bełchatów o ustalenie nieistnienia stosunku najmu.

 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora procesowego, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Załączniki:
Download this file (sad_pismo.pdf)Pismo[ ]50 kB

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Starosta Bełchatowski zawiadamia że na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Rogala,
z dnia 25.03.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa drogi oznaczonej jako 1 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bełchatowie” w zakresie:

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]194 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl