Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Miasto Bełchatów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej belchatow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego belchatow.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 11.05.2008 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.05.2019 r. 
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 31.03.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 a) mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu,pewne dokumenty i treści na stronie nie są dostępne we właściwy dla ustawy sposób z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich pierwotna forma jest przekazana jako nieedytowalny plik i stanowi własność komórki zewnętrznej,
 • opracowywanie treści odbywa się ze względu na jej obszerność i charakter w kilku komórkach organizacyjnych,
 • ich publikacja odbywa się w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed 23 września 2020 r.,

b) umieszczone na stronie wraz z artykułami filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

c) umieszczone na stronie wraz z artykułami filmy nie posiadają transkrypcji, ponieważ zostały one opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zgodność strony internetowej wobec ustawy o dostępności cyfrowej:

 • system nagłówków i tytułów,
 • przejrzysta i intuicyjna nawigacja,
 • możliwość zmiany kontrastu, wielkości fontu,
 • opcja tekstu dla dyslektyków,
 • opcja lektora dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • stosowanie etykiet i alternatywnych tekstów dla grafik i zdjęć,
 • kontekstowy cel linku,
 • tekst w postaci grafiki za pośrednictwem banerów odsyłających do odpowiednich treści,
 • zawijanie tekstu,
 • responsywność strony,
 • brak pułapki na klawiaturę,
 • skróty w postaci banerów, menu i treści do ważnych spraw dla mieszkańca,
 • na stronie znajduje się system załączników zawierające pliki pdf, doc, xls, które stanowią dokumenty, np. uchwały, zarządzenia,
 • w przypadku skanu pliku publikowana jest jego wersja alternatywna,
 • możliwość powiększenia strony za pomocą skrótów klawiszowych bądź ikon zawartych w komponencie dodanym do strony (Screenreader).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie napisano dnia 23.06.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej belchatow.pl prosimy o kontakt z panem Tomaszem Kałużyńskim, pracownikiem Zespołu ds. Informacji Społecznej Urzędu Miasta Bełchatowa pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 44 733 52 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępu.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prezydent Miasta Bełchatowa
 • adres: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 44 733 51 16.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Bełchatowa obsługuje klientów w 4 lokalizacjach:


1. Budynek A: Urząd Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1

- na parterze znajduje się Punkt Obsługi Klienta,
-w budynku zlokalizowane są wydziały: Kancelaria Prezydenta, Wydział Organizacyjny, Wydział Finansowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Spraw Lokalowych, Wydział Oświaty, Zespół ds. Rozwoju Miasta, Wydział Informatyki, Wydział Spraw Społecznych, Zespół ds. Budżetu, Zespół Obsługi Prawnej, Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zespół ds. Informacji Społecznej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Stanowisko ds. Centralizacji Rozliczeń Podatku VAT, Inspektor Ochrony Danych,
- do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Kościuszki i od ul. Mielczarskiego – od strony parkingu wewnętrznego,
- przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 2 miejsca parkingowe oznaczone kolorem niebieskim (od ul. Kościuszki – 1 miejsce parkingowe i od ul. Mielczarskiego – 1 miejsce parkingowe),
- podjazd dla wózków zlokalizowany jest przy wejściu od ul. Kościuszki, które wyposażone jest w drzwi otwierane automatycznie, co umożliwia bezkolizyjne wejście do budynku;
- wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
- w budynku jest winda,
- dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach: pierwszym, drugim i trzecim,
- początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,
- toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na końcu korytarza po lewej stronie od wejścia do budynku,
- do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
-w budynku nie ma pętli indukcyjnej.


2. Budynek B: Urząd Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1

- w budynku zlokalizowane są wydziały: Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Służba BHP,
- do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mielczarskiego: od szczytu budynku i od strony parkingu wewnętrznego,
- przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 2 miejsca parkingowe oznaczone kolorem niebieskim (od ul. Kościuszki – 1 miejsce parkingowe i od ul. Mielczarskiego – 1 miejsce parkingowe),
- podjazd dla wózków zlokalizowany jest przy wejściu od szczytu budynku przy ul. Mielczarskiego,
- wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
- w budynku brak windy,
- dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
- brak toalety dla niepełnosprawnych,
- początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,
- do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnej.


3. Budynek: Urząd Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 15

- w budynku zlokalizowane są wydziały: Wydział Promocji Kultury i Sportu, Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
- do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kościuszki: od szczytu budynku, od strony północnej wyposażone jest ono w podjazd dla wózków,
- przed budynkiem wyznaczono dla osób niepełnosprawnych 1 miejsce parkingowe przy ul. Kościuszki oznaczone kolorem niebieskim,
- wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
- w budynku jest winda,
- dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na I piętrze,
- początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,
- toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze,
- do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- brak pętli indukcyjnej w budynku.


4. Budynek: Urząd Miasta w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7

- przy wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się Punkt Informacji Urzędu,
- w budynku zlokalizowane są wydziały: Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, Wydział Skarbu Miasta, Rewident, Audytor Wewnętrzny, Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych,
- do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od szczytu budynku, od strony zachodniej oraz dodatkowe od ul. Czyżewskiego, przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
- przed budynkiem wyznaczono dla osób niepełnosprawnych 1 miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim,
- podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu dodatkowym od ul. Czyżewskiego, przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
- wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
- w budynku brak windy,
- dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
- początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,
- w Punkcie Informacji Urzędu Miasta przy ul. Czyżewskiego 7 istnieje możliwość zgłoszenia konieczności załatwienia sprawy w wydziałach usytuowanych na piętrze (pracownik merytoryczny obsługuje wówczas osobę z niepełnosprawnością na parterze urzędu),
- toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
- do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- brak pętli indukcyjnej w budynku.

 

Informacje dodatkowe

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
Przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Bełchatowa istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego polskiego. W przypadku konieczności skorzystania z ww. usługi należy poinformować tutejszy urząd co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać:
- telefonicznie w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30 pod numerem tel. 44 733 51 16;
- wypełniając odpowiedni formularz (wzór do pobrania TUTAJ), który należy złożyć, wybierając jedną z poniższych możliwości:
1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2. w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP skrytka: /umbelchatow/UM;
3. w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Kościuszki 1,
4. listem na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,
5. faxem pod numer 44 632 69 23.
W kontaktach z tutejszym urzędem osoby uprawnione mają również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Należy przez nią rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszym urzędzie. Prawo, o którym mowa wyżej, może być ograniczone wyłącznie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Bełchatów szlak historyczny: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.belchatow_history_pl
Bełchatów szlak rodzinny: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.quze
Bełchatów szlak sportowo-rekreacyjny: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.belchatow

Data publikacji aplikacji mobilnych: 20.09.2018 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.09.2018 r. 

Bełchatów Invest Planner: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.belchatow.events

Miasto Bełchatów zobowiązuje się zapewnić dostępność wymienionych wyżej aplikacji mobilnych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Deklaracja dostępności cyfrowej strony http://www.invest.belchatow.pl - http://invest.belchatow.pl/deklaracja-dostepnosci-cyfrowej-strony-2/

 

Deklaracja dostępności cyfrowej strony http://www.decydujemy.belchatow.pl - http://decydujemy.belchatow.pl/bo/deklaracja-dostepnosci-cyfrowej-strony-decydujemy-belchatow-pl/

belchatow 1761

 

Do 30 kwietnia mamy czas, aby rozliczyć się z fiskusem. Składając roczne zeznanie pamiętaj, że warto płacić podatki w miejscu, w którym faktycznie mieszkasz. Rozliczając swój PIT w Bełchatowie dokładasz własną cegiełkę m.in. do modernizacji ulic, rozwoju miejskiej komunikacji, renowacji placów zabaw czy parków. Więcej podatków rozliczonych w Bełchatowie to także więcej remontów w miejskich przedszkolach i szkołach oraz inwestycji w młodych bełchatowian.


– Około 40 proc. z naszych podatków wraca do miejskiej kasy. W 2020 roku było to ponad 80 mln zł. Według szacunków w tym roku kwota ta może sięgać ponad 82,5 mln zł, co stanowi 28 proc. całego budżetu – mówi skarbnik miasta Anna Graczyk.

 

Jak płacić podatki w Bełchatowie?
Wystarczy mieszkać w Bełchatowie, nie trzeba być tutaj zameldowanym. W przypadku podatku PIT miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest bowiem właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku. Aby zacząć płacić podatki w Bełchatowie trzeba w prosty sposób dokonać zmiany urzędu skarbowego. To znaczy w formularzu PIT należy wpisać bełchatowski adres zamieszkania oraz wskazać dane miejscowego urzędu skarbowego. Jeżeli już złożyłeś PIT, wypełnij formularz ZAP-3 lub CEIDG-1 jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Podajesz w nich tylko imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który wpływać mają np. zwroty podatku. Wypełniony formularz można złożyć osobiście, ale też wysłać do właściwej skarbówki pocztą.

 

I ostatnia formalność. Jeśli rozlicza cię pracodawca, pamiętaj aby powiadomić go o zmianie adresu zamieszkania i urzędu skarbowego.

 

 

AD-A

Zarządzenie Nr 342/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. 

 

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół[ ]175 kB
Download this file (Zarządzenie 342_2018.pdf)Zarządzenie 342/2018[ ]166 kB
Administrator danych:
Administratorem danych jest Miasto Bełchatów, 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 44 733 51 16.
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. +48 44 733 51 16.
 
 
Serwis http://www.belchatow.pl nie stosuje profilowania użytkowników, systemu rejestracji oraz zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Serwis odnotowuje ślady użytkowania strony poprzez cookies oraz dane analityczne, które nie odnoszą się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a służą jedynie pomiarom odwiedzin serwisu.
 
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie usługi Newsletter Miasta Bełchatowa w oparciu o zapisy klauzuli informacyjnej - zapoznaj się
 
Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznaj się.

 

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach usługi Newsletter Miasta Bełchatowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że przetwarzając dane osobowe w ramach usługi Newsletter w Urzędzie Miasta Bełchatowa:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.  
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie -  Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6, ust.1, pkt.a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679)) w celu otrzymywania komunikatów i informacji o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się w Mieście organizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymania bieżących informacji w ramach usługi Newslettera.
6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu  (art. 4 ust. 9 ogólnego Rozporządzenia 2016/679).
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych. 
9. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679. 
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Oświadczenie:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w zakresie imię oraz adres poczty elektronicznej e-mail, podanych w formularzu w celu otrzymywania komunikatów i informacji o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się w Mieście organizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa.
Oświadczam, że są mi znane moje prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w szczególności, że:
 
1. Administratorem moich  danych osobowych jest Miasto Bełchatów. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie -  Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
2. Moje dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
3. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wskazanym w formularzu Newslettera, równoznaczne jest z brakiem otrzymywania komunikatów i informacji o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się w Mieście organizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa, w ramach usługi Newsletter. 
4. Posiadam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych. 
5. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679. 
6. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Miasto Bełchatów z siedzibą pod adresem 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

W Bełchatowie realizacją Programu Rodzina 500+ wynikającego z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + (na okres świadczeniowy 2017/2018 - trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 roku i  można będzie je składać:

 w formie papierowej:

1) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie ul. Dąbrowskiego 2

- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00-15:00

- we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie ul. Dąbrowskiego 2,  97-400 Bełchatów 

oraz w formie elektronicznej  za pomocą:

bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Dodatkowych informacji nt. Programu można uzyskać pod numerem telefonu:

44 635 28 80 oraz 518 705 698

 

W połowie marca 2016 r. do rządowego programu 500+ przystąpiło  osiemnaście banków. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2016 r. wnioski  można było składać nie tylko w urzędach,  przez rządowy portal Em@tia, ale także przez internetowy dostęp do własnego konta bankowego. W praktyce ma to działać w następujący sposób: każdy posiadacz konta z dostępem do internetu logując się na nie znajdzie z początkiem kwietnia zakładkę „Rodzina 500 Plus". Tam umieszczony będzie wniosek do wypełnienia. Wnioskujący wpisuje swoje dane, dane dziecka oraz w przypadku składania wniosku na pierwsze dziecko, deklaruje swoje dochody. Kliknięcie "wyślij" jest zakończeniem trwającej zaledwie kilka minut procedury. Potwierdzenie wysłania wniosku wpłynie na e-mail posiadacza konta.

Do programu przystąpiły: Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, mBank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Zachodni WBK SA, Getin Noble Bank, Deutsche Bank Polska, Bank Millennium SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Pekao SA, Bank BPH SA, Alior Bank SA, FM Bank PBP SA, Bank SMART, Credit Agricole Bank Polska SA, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Handlowy w Warszawie SA.

 

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zamieszkałym na terenie miasta Bełchatowa.

Świadczenie przysługuje także samotnym rodzicom, rodzicom będącym w nieformalnych związkach, rodzicom po rozwodzie, rodzinom patchworkowym oraz rodzicom posiadającym adoptowane dzieci – o ile spełnione zostaną kryteria przyznania świadczenia.

 

Na kogo można otrzymać świadczenie i jaka jest jego wysokość?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie (bez udokumentowania dochodów) w wysokości 500,00 zł miesięcznie (kwota bezpośrednio dla rodziny, nieopodatkowana).

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko – będzie brany pod uwagę dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 800 zł netto, a w przypadku posiadania pierwszego (jedynego) dziecka niepełnosprawnego (tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.200 zł netto.

Pod pojęciem „pierwszego dziecka” zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.
W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane odpowiednio przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

 

Na jak długo będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jednak prawo do świadczenia będzie ustalane na okres jednego roku (od 1 października do 30 września) – to znaczy, że co rocznie należy składać nowy wniosek.

WAŻNE: Aby zachować ciągłość wpływu środków z rządowego programu, wniosek należy złożyć do końca sierpnia. Rodzice, którzy złożą wniosek do końca sierpnia mogą liczyć na to, że środki pieniężne trafią na ich konta już w październiku. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony miesiąc później, czyli we wrześniu, to jego wypłata nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego, w tym akty prawne,  dostępne są na stornie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej  Kliknij tutaj.

 

Do wniosku należy złożyć stosowne załączniki – odpowiednio do indywidualnej sytuacji rodziny.

Wniosek oraz załączniki możliwe do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie - www.mopsbelchatow.pl.

 

Wydziały Urzędu Miasta Bełchatowa zlokalizowane są w trzech punktach na terenie miasta, tj.:

 

 

 

 

 

 

 

przy ul. Kościuszki 1

 

Kancelaria Prezydenta >>kontakt<< 

Wydział Organizacyjny >>kontakt<< 

Wydział Finansowy >>kontakt<< 

Wydział Inwestycji >>kontakt<< 

Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta >>kontakt<< 

Wydział Geodezji i Architektury >>kontakt<< 

Wydział Spraw Lokalowych >>kontakt<< 

Wydział Oświaty >>kontakt<< 

Wydział Rozwoju Miasta >>kontakt<< 

Zespół ds. Budżetu >>kontakt<< 

Zespół ds. Informatyki >>kontakt<< 

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia >>kontakt<< 

Zespół ds. Zamówień Publicznych >>kontakt<<

Zespół Obsługi Prawnej >>kontakt<< 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych >>kontakt<< 

Służba BHP >>kontakt<< 

Zespół ds. Informacji Społecznej >>kontakt<< 

Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska >>kontakt<< 

Stanowisko ds. Centralizacji Rozliczeń Podatku VAT >>kontakt<< 

 

 

 

przy ul. Kościuszki 15:

 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu >>kontakt<< 

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych >>kontakt<< 

Centrum Informacji Turystycznej >>kontakt<< 

 

przy ul. Czyżewskiego 7:

 

Audytor Wewnętrzny >>kontakt<<

Rewident >>kontakt<<

Urząd Stanu Cywilnego >>kontakt<< 

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych >>kontakt<< 

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi >>kontakt<< 

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi >>kontakt<< 

Zespół ds. Ewidencji Majątku Miasta >>kontakt<< 

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego >>kontakt<< 

 

 

Szanowni Państwo,

wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególna ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.


Link do strony: www.firma.gov.pl

W dniu 09 maja 2016 roku Centralne Archiwum Strzeleckie im. gen. dyw.   J. Głuchowskiego w Bełchatowie, os. Okrzei 3/63, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: „Powstanie Styczniowe 1863r. – upamiętnienie losów Powstańców    z terenu okolic miasta Bełchatowa”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]43 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl