Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Miasto przeprowadziło modernizację przystanków autobusowych oraz zakupiło osiem nowych autobusów marki Solaris, które na zlecenie prezydenta Bełchatowa zostały wyprodukowane w podpoznańskiej firmie. oprócz zakupu nowych pojazdów przeprowadzono również modernizację przystanków autobusowych. A wszystko dzięki projektowi “Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera”.

 

 

 

Projekt “Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera” został zapisany w osi priorytetowej I -  Infrastruktura Transportowa, Działanie I.4 Miejski Transport Publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.  Jego całkowita wartość, to 7 756 600,02 PLN, a wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 484 836,96 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.


Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.04.00-00-005/09-00 została podpisana 30 lipca 2010 roku. Realizacja rzeczowa projektu odbyła się w okresie od 24.06.2009 r. do 30.06.2011r. Finansowe zakończenie realizacji inwestycji -  31.08.2011r.
 

Poprawa konkurencyjności i wzrost jakości

transportu publicznego autobusyw Bełchatowie -

to główne cele projektu. 

 

W ramach  zadania:

 

- zakupiono osiem nowych autobusów proekologicznych z zastosowaniem najnowszych standardów w motoryzacji, które są między innymi: niskopodłogowe z miejscami dla wózków inwalidzkich

i wózków dziecięcych, wyposażone w silnik wysokoprężny, przystosowany do stosowania bio-paliw.

 

 

 

Silniki tych autobusów spełniają normy

autobusy

czystości minimum Euro 4,

 

- została przeprowadzona modernizacja infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera wraz z zakupem 27 sztuk wiat przystankowych (polegająca między innymi na remoncie bądź modernizacji nawierzchni zatok autobusowych i ciągów pieszych na wysokości przystanków i zatok autobusowych z uwzględnieniem zamontowania płytek dla osób niewidomych i słabo widzących).


Zrealizowanie projektu służy poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa osób korzystających z miejskiej komunikacji autobusowej w naszym mieście.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl