Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

WGG.6845.35.2022

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 26 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie części działki oznaczonej numerem 221 o pow. 590 m2 w obrębie 05 m. Bełchatowa.

Do uczestnictwa w przetargu została dopuszczona jedna osoba: Państwo Krystyna i Andrzej małż. Mrózek

Cena wywoławcza za dzierżawę wynosiła 260,00 zł - rocznie (w tym 23% podatku VAT).
W wyniku przetargu cena osiągnęła kwotę: 270,00 zł- rocznie (w tym 23% podatku VAT).

Jako dzierżawcę w/w działki ustalono Państwo Krystynę i Andrzeja małż Mrózek.

 

Załączniki:
Download this file (2.pdf)2.pdf[ ]164 kB

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
informuje, że w dniach od 5 lipca 2022 r. do 8 września 2022 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa

 

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]1589 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl