joombig banner rotation images

Menu

Rządowa tarcza antykryzysowa to wsparcie dla firm wartości ponad 212 mld złZachowanie płynności finansowej w firmach, zmniejszenie obciążeń, świadczenia postojowe i ochrona zatrudnienia – to najważniejsze założenia tzw. tarczy antykryzysowej. Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet trzech ustaw, których głównym celem jest przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Na wsparcie firm rząd przeznaczy ponad 212 mld zł.

 

 

We wtorek 31 marca sejm przyjął rządowy program antykryzysowy. Tego samego dnia pakiet podpisał prezydent Andrzej Duda, o czym poinformował jego rzecznik Błażej Spychalski. „Zgodnie z obietnicą Prezydent RP Andrzej Duda niezwłocznie po zakończeniu prac parlamentarnych podpisał ustawy tworzące Tarczę Antykryzysową. Wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie" - napisał na Twitterze rzecznik prezydenta RP.

 

Na rządowy program składają się trzy ustawy:

 

  • ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
  • ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  • ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

 

Tarcza antykryzysowa to pięć filarów: wsparcie służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych, a także utrzymanie miejsc pracy. Zawarte w niej rozwiązania gwarantują wsparcie gospodarki w sytuacji pandemii w wysokości ponad 212 mld zł.

 

 

Pomoc dla firm i przedsiębiorstw

 

Tarcza antykryzysowa zakłada m.in. zwolnienie mikrofirm, czyli zatrudniających do 9 osób, ze składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 3 miesiące (od marca do maja). Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie (z przychodem do 15 tys. 681 zł). Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

 

Ważne!

 

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 

W rządowym programie znalazło się także świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

 

 

Dodatkowo rząd dofinansuje wynagrodzenia pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Tarcza przewiduje również uelastycznienie czasu pracy – dla firm, które znalazły się w kłopotach.

 

W ustawach znalazły się ponadto zapisy gwarantujące ochronę konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen i innymi nieuczciwymi praktykami. Przedsiębiorcy mogą liczyć również na czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS).

 

Tarcza umożliwia też odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 - korzystniejsze zasady rozliczania straty.

 

Zadbano także o firmy transportowe. Agencja Rozwoju Przemysłu wesprze je w refinansowaniu umów leasingowych. W tarczy znalazły się również ułatwienia dla branży turystycznej, umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki.

 

Zmiany w zakresie ochrony zdrowia

 

Przyjęte rozwiązania wprowadzają zmiany w kilkunastu ustawach działających w obszarze ochrony zdrowia. Tarcza antykryzysowa przewiduje m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego Fundusz Zdrowia - ułatwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne mające co najmniej pięcioletnią przerwę w jego wykonywaniu oraz możliwość dyżurowania w placówkach medycznych przez inne zawody pracujące w ochronie zdrowia.

 

Ustawa stwarza także możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wystawania recept, nie tylko w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, jak to jest obecnie. Nowela wprowadza mechanizmy egzekwowania maksymalnych cen na leki i inne produkty medyczne. Regulacja umożliwia też np. zawieszenie obowiązkowych kontroli w laboratoriach diagnostycznych.

 

Rządowy program pozwala personelowi medycznemu, który przebywa na kwarantannie, udzielania pacjentom wideokonsultacji. Wskazuje też, kogo można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii, a kogo nie. Wyłączeni będą m.in. wychowujący dziecko do 14 lat, a w przypadku, gdy robią to samotnie, do lat 18, oraz osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Skierowanie będzie mógł otrzymać tylko jeden rodzic, jeśli oboje są medykami.

 

Ważne!

 

Tarcza antykryzysowa wprowadza poważne restrykcje za niestosowanie się do zakazów, nakazów i ograniczeń. Mowa o karach pieniężnych w wysokości od 5 tysięcy do 30 tysięcy zł, zależnie od rodzaju czynu.

 

>>>>> Prezydencki program wsparcia dla firm

 

Prezydent Mariola Czechowska przygotowała także miejski program wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Znalazło się w nim szereg ulg, m.in. umorzenia podatków i opłat należnych na rzecz miasta.

 

>>>>> Informacje dla firm

 

Epidemia koronawirusa i wprowadzone w związku z nią obostrzenia powodują całkowitą zmianę dotychczasowego funkcjonowania państwa. Także w sferze gospodarczej i ekonomicznej. Na stronie biznes.gov.pl przedsiębiorcy mogą znaleźć informacje nie tylko o rządowym programie, ale także zalecenia dla poszczególnych branż oraz odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

 

AP

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020