joombig banner rotation images

Menu

Obwieszczenie starosty bełchatowskiego o uwagach do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, "Bez nazwy", Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunięciem kolizji oraz budową i przebudową infrastruktury".

 

W załączniku skan dokumentu.

W terminie do 31 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. 1340).
 
Wzór  wniosku
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego
 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu  44 / 733-51-29

Skan obwieszczenia dostępny jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (s196173.pdf)Obwieszczenie[ ]881 kB

 
Zarządzeniami z dnia 20 lutego 2017 roku:
 
1. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie (zarządzenie nr 40/2017 i załącznik do zarządzenia nr 40/2017),
2. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie (zarządzenie nr 41/2017 i załącznik do zarządzenia nr 41/2017),
3. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie (zarządzenie nr 42/2017 i załącznik do zarządzenia nr 42/2017),
4. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie (zarządzenie nr 43/2017 i załącznik do zarządzenia nr 43/2017),
5. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie (zarządzenie nr 44/2017 i załącznik do zarządzenia nr 44/2017),
6. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie (zarządzenie nr 45/2017 i załącznik do zarządzenia nr 45/2017),
 
Pani Mariola Czechowska Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konkursy na ww. placówki oświatowe.
Zgodnie z załącznikami do poszczególnych zarządzeń - oferty należy składać osobiście do dnia 13 marca 2017 roku do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (pokój 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 13 marca 2017 roku do godz.15:30.
 

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych Starostwo Powiatowe w Bełchatoiwie przekazuje w załącznikach obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania , znak:AB.6740.8.3.2017.8.TP.MBk w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi publicznej (gminnej) ul. Słonecznej w Brłchatowie.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie 03.02.2017.pdf)obwieszczenie starosty[ ]620 kB

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.


W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z rekomendacjami od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego - zgłoszenie” na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (al. Piłsudskiego 8, parter) w terminie od 13 stycznia 2017 r. do 3 lutego 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.
Po weryfikacji formalnej zgłoszeń upubliczniona zostanie lista kandydatów a następnie odbędzie się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie, które będzie trwało 3 tygodnie od daty upublicznienie ww. listy.

 

/www.ngo.lodzkie.pl/

 

Wiecej informacji oraz wzory dokumenmtów na stronie http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/863-wybory-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-do-%C5%82%C3%B3dzkiej-wojew%C3%B3dzkiej-rady-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-po%C5%BCytku-publicznego

Miejskie Centrum Sportu ogłasza nabór na wolne (kierownicze) stanowisko urzędnicze zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Sportu.

Załącznik poniżej:

Załączniki:
Download this file (CCI13012017_6.pdf)CCI13012017_6.pdf[ ]3326 kB

Miejskie Centrum Sportu ogłasza nabór na wolne (kierownicze) stanowisko urzędnicze główny księgowy.

Załącznik poniżej:

Załączniki:
Download this file (CCI13012017_4.pdf)CCI13012017_4.pdf[ ]3376 kB

Miejskie Centrum Sportu ogłasza nabór na wolne (kierownicze) stanowisko urzędnicze kierownik referatu promocji Miejskiego Centrum Sportu.

Załącznik poniżej:

Załączniki:
Download this file (CCI13012017_2.pdf)CCI13012017_2.pdf[ ]2786 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020