Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2014 roku, we wskazanych poniżej zakresach oraz działach odpowiadających kwalifikacji budżetowej z zabezpieczeniem środków finansowych, jak niżej:

Zarządzenie Nr 311/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach konkursu ofert na rok 2014 r.

Sporządzony dnia 07 listopada 2013 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie oceny projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2014.

Czytaj całość

Sporządzony dnia 07 listopada 2013 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie oceny Projektu Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.

 

Czytaj całość

Otwarty konkurs

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że w dniu 8 listopada 2013 roku została podpisana umowa sprzedaży pakietu udziałów Miasta Bełchatów spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wyniki otwartego naboru Partnera
do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej
pn. „Dobre re-akcje” realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie – dopuszczenie do negocjacji.

 

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że na publicznie ogłoszone w dniu 12 września 2013 roku zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 3,99% udziałów Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, wpłynęła jedna odpowiedź złożona przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5.

 

Po analizie złożonej odpowiedzi, Prezydent Miasta podjął decyzję o dopuszczeniu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie do dalszego etapu nabycia udziałów Spółki.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl