Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa uznając celowość realizacji zadania  zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Trzymaj formę- cykl zajęć sportowych dla seniorów na jesienną szarugę".

Prezydent Miasta Bełchatowa uznając celowość realizacji zadania  zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Grupa Wsparcia prawda".

Protokół sporządzony dnia 15 kwietnia 2015 roku na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (protokol.pdf)Protokół[ ]159 kB

Aby zapoznać się z obwieszczeniem Starosty Bełchatowskiego prosimy kliknąć w załącznik poniżej.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie.jpg)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]247 kB

Aby zapoznać się z obwieszczeniem Starosty Bełchatowskiego prosimy kliknąć TUTAJ.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu

uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

prowadzonych przez Miasto Bełchatów

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 marca 2015 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi położonej w Bełchatowie.

 

Oferty należy składać osobiście do dnia 13 kwietnia 2015 r. do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 (pokój 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r. do godz. 15:30.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie - konkurs SP 1-1.pdf)Zarządzenie nr 77/2015[ ]53 kB
Download this file (załącznik SP 1.pdf)Załącznik do zarządzenia[ ]122 kB

Drodzy rodzice

Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie os. 1 -go Maja 7 ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016 od 2 marca do 30 kwietnia 2015 r.
Karty Zgłoszeniowe wydawane będą w Żłobku od 1.03.2015 r. w godzinach 8:00 - 15:00.

Zarządzenie Nr 19/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w ramach otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza drugi nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl