Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Starosta Bełchatowski zawiadamia o wydaniu postanowienia nr 531.2020 znak: AB:6740.8.5.PTk.MBk z dnia 27.08.2020 o wydłużeniu do 30.09.2020 r., na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26.08.2020 r. terminu na usunięcie nieprawidłowości w projekcie budowalnym złożonym wraz z wnioskiem z dnia 04.05.2020 r. uzupełniony przez inwestora w dniu 04.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie. II Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Okrzei w Bełchatowie.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_1.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego [ ]2416 kB

Protokół sporządzony dnia 24 sierpnia 2020 roku na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]25 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Protokół sporządzony dnia 30 lipca 2020 roku na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]32 kB

Protokół sporządzony dnia 30 lipca 2020 r. na okoliczność przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]29 kB

Starosta Bełchatowski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa z dn. 24.06.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starosty Bełchatowskiego nr 605.2019 znak AB.6740.8.1.2019.1.MBk.TP z dnia. 23.05.2019 r. zgodnie z art. 155 Kpa pod nazwą: „Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. – Zarzecze.

 

Pełną treść Obwieszczenia Starosty Bełchatowskiego można pobrać z załącznika poniżej.  

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

Starosta Bełchatowski zawiadamia, iż zostały wniesione uwagi przez strony postępowania dotyczącego wydania decyzji dla Prezydenta Miasta Bełchatowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, II Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Okrzei w Bełchatowie.

 

Pełna treść Obwieszczenia Starosty Bełchatowskiego w załączniku poniżej.

 

 

Wojewoda Łódzki informuje, że 2 lipca Główny Inspektor Sanitarny podpisał trzecią aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Wytyczne te łagodzą dotychczasowe obostrzenia dla ww. instytucji. Szczegóły w załączniku poniżej.

 

Załączniki:
Download this file (zlobki.pdf)Wytyczne GIS[ ]204 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020