Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

{nomultithumb}

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020


W dniu 13 stycznia 2014r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020.

Konsultacje społeczne prowadzone są w trybie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241 z 2011r. Nr 279, poz. 1644 z 2012r. poz. 1237 z 2013r. poz. 714) w terminie od dnia 16 stycznia 2014r. do dnia 19 lutego 2014r.

Zarząd Województwa Łódzkiego

zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, administrację rządową, przedsiębiorców, partnerów społeczno - gospodarczych, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag oraz opinii za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.lodzkie.pl. Dodatkowo projekt dokumentu dostępny jest na stronie www.bip.lodzkie.pl oraz wyłożony do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, pok. 1502.

Ewentualne uwagi i opinie dotyczące projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 należy składać drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl. W przypadku braku możliwości zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną dopuszcza się możliwość ich przekazania pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, al. Piłsudskiego 8; 90-051 Łódź lub ustnie do protokołu w Departamencie Polityki Regionalnej pok. 1502.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i opinii jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Uwagi i opinie zgłoszone po 19 lutego 2014r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań lub wątpliwości w kwestiach technicznych prosimy o kontakt tel. 42 663 30 38, 42 663 30 99 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spotkania konsultacyjne, których tematami będą omówienie i dyskusje nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, odbędą się:

- 20 stycznia 2014r. - Instytut Europejski; ul. Piotrkowskiej 262/264, Łódź - Konferencja rozpoczynająca proces konsultacji społecznych;
- 22 stycznia 2014r. - Starostwo Powiatowe w Sieradzu, sala 113, Plac Wojewódzki 3, Sieradz;
- 3 lutego 2014r. - Starostwo Powiatowe w Brzezinach, piętro I, ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny;
- 13 lutego 2014r. - Urząd Miasta Bełchatowa, sala herbowa, piętro I, ul. Kościuszki 1, Bełchatów;
- 17 lutego 2014r. - Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe "Szkiełka", ul. Św. Floriana 11, Łowicz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.    

 

Projekt RPO

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020