Drukuj

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021 rok. Głównym celem Programu jest rozwój systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, dostosowanego do zmieniających się potrzeb oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, w szczególności zjawisku przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe przyczyniające się do osiągnięcia celu głównego to: ograniczenie wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu oraz uzależnienia od alkoholu na funkcjonowanie rodzin, ograniczanie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu, wzmocnienie instytucjonalne realizatorów Programu oraz podniesienie poziomu kompetencji profesjonalistów zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, profilaktyka uzależnień i problemów związanych ze spożywaniem alkoholu.

 

     Konsultacje odbywać się będą w okresie od dnia 21 października 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r. Propozycje, uwagi, opinie można składać pisemnie w okresie trwania konsultacji społecznych na formularzu konsultacji społecznych, w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa (Urząd Miasta, ul. Kościuszki 1, pok. 410) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021 rok wraz z załącznikami zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.

 

Loading...

 

Loading...