Drukuj

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny. Celem konsultacji jest: włączenie mieszkańców w proces zarządzania Miastem; poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie; pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań; budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Opinie, uwag i propozycje mieszkańcy Bełchatowa mogą zgłaszać pisemnie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego. Konsultacje mają charakter ogólnomiejski, odbywają się w okresie 4-13 stycznia.

 

Wszystkie szczegóły wraz z aktywnym formularzem konsultacji społecznych można pobrać z załącznika.

 

 

 

 

Aktualności