Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny. Celem konsultacji jest: włączenie mieszkańców w proces zarządzania Miastem; poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie; pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań; budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Opinie, uwag i propozycje mieszkańcy Bełchatowa mogą zgłaszać pisemnie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego. Konsultacje mają charakter ogólnomiejski, odbywają się w okresie 4-13 stycznia.

 

Wszystkie szczegóły wraz z aktywnym formularzem konsultacji społecznych można pobrać z załącznika.

 

 

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020