Drukuj

Protokół sporządzony dnia 11 grudnia 2018 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.

Aktualności