Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 

I CEL, PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1. Celem i przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat  projektu Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2014.

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających  swoją siedzibę na terenie Miasta Bełchatowa oraz członkowie Zespołu Konsultacyjnego Powołanego przez Prezydenta Miasta Bełchatowa

3. Termin konsultacji: od 21 października 2013 roku do 04 listopada 2013 roku.

 

II TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Konsultacje przebiegać będą zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej NR LIV/413/10, z dnia 17 czerwca 2010 roku i odbywać się będą w formie:

- tradycyjnej korespondencji z członkami Zespołu Konsultacyjnego;

- forum dyskusyjnego dla członków bełchatowskich organizacji pozarządowych

i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – przedstawiciele organizacji

mogą zgłaszać pisemne uwagi i opinie dotyczące:

  • projektu Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie trwania konsultacji (Urząd Miasta, ul. Kościuszki 15 pok.22 lub 23)

2. Niniejsze Ogłoszenie wraz z projektem Programu Współpracy zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa (www.belchatow.pl).

3. Wyniki konsultacji zawierające zgłoszone opinie i uwagi oraz uzasadnienie w przypadku ich nieuwzględnienia zamieszczone zostaną w wyżej wymienionych miejscach, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

4. Wyniki konsultacji przedstawione będą Radzie Miejskiej w uzasadnieniu projektu uchwały przyjmującej Program Współpracy Miasta Bełchatowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014,

5. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Miasta Bełchatowa.

 

 

Bełchatów, 2013-10-14.

 

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA

mgr inż. Marek Chrzanowski

 

 

Do pobrania:

>>> Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020