Drukuj

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późń. zm. ) Starosta Bełchatowski zawiadamia, że w dniu 10.04.2018 r. została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 406.2018, znak: AB.6740.8.3.2018.5.MBk.TP dla inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Armii Krajowej - drogi gminnej wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - drogi wojewódzkiej nr 484 i przebudową Al. Kard. St. Wyszyńskiego - drogi powiatowej nr 1932E w Bełchatowie"

 

Całość dokumentu dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenia_starosty.pdf)Obwieszczenie starosty[ ]7493 kB

Aktualności