Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późń. zm. ) Starosta Bełchatowski zawiadamia, że w dniu 10.04.2018 r. została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 406.2018, znak: AB.6740.8.3.2018.5.MBk.TP dla inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Armii Krajowej - drogi gminnej wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - drogi wojewódzkiej nr 484 i przebudową Al. Kard. St. Wyszyńskiego - drogi powiatowej nr 1932E w Bełchatowie"

 

Całość dokumentu dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenia_starosty.pdf)Obwieszczenie starosty[ ]7493 kB

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020