Drukuj

 Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza  konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące  projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.


Przedmiotowe konsultacje będą miały charakter ogólnomiejski i  odbędą się w terminie od 28.11.2017r do 04.12.2017 r.  Będą one polegały na wyrażaniu opinii, uwag lub propozycji mieszkańców miasta dotyczących projektu uchwały w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego

W załącznikach poniżej: Zarządzenie nr 402/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

Aktualności