Drukuj

W dniu 24.08.2017 r. Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Działania profilaktyczne w ramach festynu profilaktycznego „Zdrowa Niedziela”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z późń. zm.).

Na Posiedzeniu Rozstrzygającym 28..08. 2017 r. uznano celowość realizacji w/w zadania i jego wykonania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie spełnia łącznie dwa podstawowe warunki: wysokość dofinansowania nie przekroczy kwoty 10.000,00 złotych i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Przedłożona oferta zostanie zamieszczona na okres 7 dni tj.  od dnia 28.08.2017 r. do dnia 03.09.2017  r.

Aktualności