Drukuj
W terminie do 31 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. 1340).
 
Wzór  wniosku
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego
 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu  44 / 733-51-29

Aktualności