Drukuj
Zarządzeniami z dnia 20 lutego 2017 roku:
 
1. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie (zarządzenie nr 40/2017 i załącznik do zarządzenia nr 40/2017),
2. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie (zarządzenie nr 41/2017 i załącznik do zarządzenia nr 41/2017),
3. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie (zarządzenie nr 42/2017 i załącznik do zarządzenia nr 42/2017),
4. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie (zarządzenie nr 43/2017 i załącznik do zarządzenia nr 43/2017),
5. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie (zarządzenie nr 44/2017 i załącznik do zarządzenia nr 44/2017),
6. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie (zarządzenie nr 45/2017 i załącznik do zarządzenia nr 45/2017),
 
Pani Mariola Czechowska Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konkursy na ww. placówki oświatowe.
Zgodnie z załącznikami do poszczególnych zarządzeń - oferty należy składać osobiście do dnia 13 marca 2017 roku do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (pokój 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 13 marca 2017 roku do godz.15:30.
 

Aktualności