Drukuj
Miasto Bełchatów przystępuje do programu  priorytetowego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA’’, aby umożliwić mieszkańcom dofinansowanie wymiany źródła ciepła na proekologiczne.
Prezydent  Miasta Bełchatowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wstępnych deklaracji udziału w w/w Programie.
O uzyskanie dotacji będą mogły ubiegać się : osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne oraz inne wskazane w programie ochrony powietrza. Z dofinansowania można skorzystać wyłącznie  za pośrednictwem Miasta. Osoby planujące przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej proszone są o kontakt w pierwszej kolejności z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Bełchatowie.

Dofinansowanie może wynieść do 65% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 

Termin realizacji wymiany źródła ciepła możliwy będzie od dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2018 r. Prosimy zainteresowanych mieszkańców Bełchatowa o składanie deklaracji udziału w Programie w terminie do dnia 16 listopada 2015r.

Jeśli na podstawie złożonych deklaracji, miasto uzyska pozytywną decyzję  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi (czas oczekiwania ok. 6-8 miesięcy) - dalsze kroki to; złożenie wniosku
o dofinansowanie, uzyskanie pozytywnej decyzji i  podpisanie umowy z Miastem Bełchatów.
W ramach projektu zakwalifikować można:
a) przygotowanie niezbędnych projektów i dokumentacji;
b) zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
c) demontaż istniejących instalacji i urządzeń;
d) roboty budowlane niezbędne do realizacji przedsięwzięcia;
e) wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami;
f)  wykonanie przyłącza i instalacji gazowej;
g) budowę węzła cieplnego;
h) wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Formularz deklaracji oraz formularz możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej  można pobrać - poniżej.    

Informacji udziela i deklaracje przyjmuje: Wydział Rozwoju Miasta, ul. Kościuszki 1, I piętro, pok. 214 i 215 tel. 44 733 51 44, 44 733 51 45, w godz. 7.30-15.30, wtorki do 18. Kontakt do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: Dział Nadzoru Inwestycji, ul. Wojska Polskiego 132, tel. 44 633 33 36 wew. 285, 286

Aktualności