Drukuj

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 maja 2015 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi położonej w Bełchatowie.

 Oferty należy składać osobiście do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 (pokój 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 15:30.

Załączniki:
Download this file (zarządzenie_145_2015.pdf)Zarządzenie 145/2015[ ]51 kB
Download this file (zał._do_zarz._145.pdf)Treść ogłoszenia[ ]119 kB

Aktualności