Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu

uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

prowadzonych przez Miasto Bełchatów

 

 

I CEL, PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

1. Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bełchatów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Miasta Bełchatowa oraz członkowie Zespołu Konsultacyjnego powołanego przez Prezydenta Miasta Bełchatowa.

3. Konsultacje odbywać się będą w okresie od dnia 31 marca 2015 roku do dnia
14 kwietnia 2015 roku.

 

 

II TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

1. Konsultacje przebiegać będą zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku i odbywać się będą w formie zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie,
w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, oraz w formie tradycyjnej korespondencji z członkami Zespołu Konsultacyjnego.

Powyższe opinie, uwagi lub propozycje pisemne należy składać do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie trwania konsultacji społecznych (Urząd Miasta, ul. Kościuszki 15, pok. 22 lub 23) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.

3. Wyniki konsultacji zawierające zgłoszone opinie i uwagi oraz uzasadnienie w przypadku ich uwzględnienia zamieszczone zostaną w wyżej wymienionych miejscach, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

4. Wyniki konsultacji przedstawione będą Radzie Miejskiej w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

prowadzonych przez Miasto Bełchatów

5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

6. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Miasta Bełchatowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020