Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, informuje właścicieli działek na terenie miasta Bełchatowa położonych nad rzeką Rakówką w następujących kilometrach:

 

-od 0+000 do 8+600 m.in. w Bełchatowie,

-w km 10+600, 12+100, 13+400, 17+000 w Bełchatowie,

-od 17+070 do 23+100 m.in. w Bełchatowie,

 

że w III i IV kwartale br. będą prowadzone prace udrożnienia koryta rzeki Rakówki.

Prace będą polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna rzeki, przycięciu krzewów, usunięciu zatorów i śmieci, oczyszczeniu budowli wodnych z namułu
i roślinności oraz usunięciu roślinności z dna rzeki poprzez hakowanie.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020