Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W dniu 25 marca 2014 roku fundacja Fabryka Aktywności Młodych, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 49/7 w Gorzowie Wielkopolskim, złożyło wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 2.890,00 zł /słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych/, wraz z ofertą realizacji zadania pod nazwą ,, Bełchatów Fabryką Dobra”.

Przedłożona oferta została zamieszczona na okres 7 dni tj. od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 07 kwietnia 2014 roku w:

 

  • Biuletynie Informacji Publicznej

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa

  • na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.
     

Po merytorycznym przeanalizowaniu przedłożonej oferty w szczególności celów oraz metod ich realizacji a także kosztów wskazuję, iż brak możliwości zlecenia powyższego zadania w formie wsparcia realizacji zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020