Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Inauguracja Uniwersytetu Pierwszego Wieku

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbyła się 18 października w sali teatralnej MCK. Młodzi adepci nauk humanistycznych odebrali indeksy Uniwersytetu Pierwszego Wieku.

 

To już czwarty rok działalności Uniwersytetu Pierwszego Wieku utworzonego  z inicjatywy prezydent Marioli Czechowskiej we współpracy z filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. W tym roku dwunastu małych studentów będzie zdobywać wiedzę na nowym poszerzonym kierunku, a mianowicie historii z archeologią. Do niewątpliwych atrakcji będą należeć praktyczne zajęcia archeologiczne. Na drugi kierunek: filologia polska z dziennikarstwem zgłosiło się trzynastu chętnych.

 

Nauka na uniwersytecie dziecięcym trwa 2 lata. Program obejmuje zajęcia o charakterze akademickim z elementami działań artystycznych i ogólnorozwojowych.  Przeróżne formy przekazywania wiedzy, ciekawe wycieczki, kładzenie nacisku na praktyczne zaangażowanie dzieci, a nade wszystko łączenie nauki z dobrą zabawą – to powoduje, że UIW każdego roku tętni życiem.

- To ważne, że dzieci chcą poświęcić swój wolny czas. Wydawać by się mogło, że w XXI wieku, kiedy mamy nadmiar bodźców, tych cyfrowych przede wszystkim, nie będą zainteresowane zajęciami akademickimi, a jednak przychodzą, biorą udział w dyskusji, słuchają. Ten projekt jest ze wszech stron pożądany. Takie inicjatywy uczą współżycia społecznego, uczą odpowiedzialności za słowo, za swoje poglądy. To widać szczególnie pod koniec pierwszego roku, kiedy dzieci zaczynają ważyć swoje argumenty – mówi dziekan Jacek Bonarek, wykładowca na UIW.

 

Atrakcją dla najmłodszych jest z pewnością włączenie elementów z akademickiego życia –  żacy dostają legitymacje studenckie i tradycyjne indeksy, biorą udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego, balu międzysemestralnym i juwenaliach, podczas których otrzymują symboliczne klucze do bram miasta. Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa podkreśla, jak ważne jest łączenie nauki z pasją i zabawą oraz rozwijanie w młodych ludziach ciekawości poznawczej. Zajęcia na UIW to świetna okazja, aby wzbudzić w małych studentach zainteresowanie nauką, a także zaznajomić ich z zasadami funkcjonowania wyższych uczelni.

 

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim, a także pracowników Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie. Odbywają się w obu bełchatowskich placówkach. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań uniwersytetu są dziekan Jacek Bonarek z UJK oraz pełnomocnik ds. wspierania inicjatyw społecznych Antoni Owczarek (Urząd Miasta Bełchatowa).

 

Jak co roku, inauguracja Uniwersytetu Pierwszego Wieku skrojona była na wzór uroczystości na prawdziwej uczelni. Nie zabrakło hymnu ,,Gaudeamus Igitur” ( w wykonaniu chóru Pasjonata), ślubowania i uroczystego wręczenia indeksów. Jacek Bonarek wygłosił wykład inauguracyjny o przewrotnym tytule „Czy słodycze są lekarstwami?”, a w części artystycznej wystąpiły przedstawicielki chóru Cantabile.

APO

 

Rozdanie indeksów dla małych studentów Uniwersytetu Pierwszego Wieku

Uniwersytet Pierwzego Wieku - nowy rok akademicki

ślubowanie podczas inauguracji Uniwersytetu Pierwszego Wieku

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl