Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W Bełchatowie mamy Uniwersytet I Wieku.

Bełchatów dołączył do grona miast, które dużą rolę przykładają do rozwoju najmłodszych mieszkańców, również poza szkolną ławą. Jak mówić o trudnych sprawach, jak oswajać niełatwe zagadnienia naukowe i wreszcie jak poszerzać własne horyzonty myślowe – na tym wspólnie ze studentami dziecięcego uniwersytetu skupiać się będą nauczyciele akademiccy, pracownicy biblioteki i muzeum.

 

Uniwersytet Pierwszego Wieku w Bełchatowie powołany został w 2015 roku dzięki współpracy Urzędu Miasta Bełchatowa z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim. Program obejmuje zajęcia o charakterze akademickim z elementami działań artystycznych i ogólnorozwojowych. Zajęcia składają się z części teoretycznej, wykładowej oraz warsztatowej, podczas której studenci praktycznie utrwalają wcześniej zdobytą wiedzę.
 


Nadrzędnym celem Uniwersytetu jest uczyć przez zabawę, zachęcać do samodzielnego odkrywania otaczającego świata. Forma zarówno wykładów, jak i ćwiczeń jest zawsze przemyślana i atrakcyjna. Prowadzący sięgają po różnorodne formy i sposoby przekazu niezbędnej wiedzy. Są więc prezentacje multimedialne, filmy, bajki, gry interaktywne, nauka przez ruch i działalność artystyczną.


Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim, a także pracowników Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie. Odbywają się one w obu bełchatowskich placówkach.


Żacy otrzymują legitymacje studenckie, tradycyjne indeksy, biorą udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego, balu międzysemestralnym i juwenaliach. Ważnym punktem programu są wycieczki.


Pierwszym kierunkiem, na jaki przyjmowano najmłodszych, była historia Polski. W ramach zajęć przedmiotowych studenci zapoznawali się nie tylko z dziejami państwa, ale także regionu. W 2016 roku otworzono kolejny kierunek, mianowicie filologię polską z dziennikarstwem. W trakcie zajęć młodzi żacy poznają zagadnienia z zakresu językoznawstwa i kulturoznawstwa, historii języka i dziennikarstwa.


Prezydent miasta Mariola Czechowska, z której inicjatywy powstała uczelnia, podkreśla, że cieszy ją rozwój młodych bełchatowian, którzy z radością przychodzą na zajęcia. - Zależy nam, aby nauka połączona była z rozwijaniem pasji, ale także z dobrą zabawą. Chcemy najmłodszym przekazać nie tylko wiedzę historyczną czy z zakresu filologii polskiej oraz dziennikarstwa, ale także zasady funkcjonowania wyższych uczelni – dodaje prezydent Mariola Czechowska.


W roku akademickim 2018/2019 najmłodsi mieszkańcy miasta do wyboru mają dwa kierunki: filologię polską z dziennikarstwem oraz historię Polski z archeologią.


Warunkiem przyjęcia jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku, dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych oraz wniesienie opłaty, przeznaczonej na kupno legitymacji studenckiej i indeksu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie, a także odebrać bezpośrednio w wyżej wymienionych placówkach, a następnie dostarczyć je do którejś z nich. 


Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań dziecięcego uniwersytetu są dr hab. Jacek Bonarek (Wydział Filologiczno-Historycznego filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim) oraz pełnomocnik ds. wspierania inicjatyw społecznych Antoni Owczarek (Urząd Miasta Bełchatowa).

 

KZB

Zajęcia odbywaja się w muzeum i bibliotece.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl