Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

logo ue projekt

Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


Umowa o powierzenie grantu nr 639/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego


Beneficjent – Miasto Bełchatów


Cel projektu - zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.


Kwota dofinansowania – 98 000,00 zł


W ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Miasto Bełchatów zakupiło 30 laptopów z oprogramowaniem dla uczniów szkół:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów - 5 sztuk
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW, ul. Sienkiewicza 25, 97-400 Bełchatów - 4 sztuki
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów - 3 sztuki
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego, ul. Szkolna 10, 97-400 Bełchatów - 3 sztuki
5. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi, os. Dolnośląskie 112 a, 97-400 Bełchatów - 4 sztuki
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, os. Dolnośląskie 204 a, 97-400 Bełchatów - 4 sztuki
7. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Budryka 7, 97-400 Bełchatów - 3 sztuki
8. Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi, ul. Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów - 4 sztuki.

 

www.mapadotacji.gov.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl