joombig banner rotation images

Menu
W roku 2016 w ramach uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020 "Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” cztery szkoły w Bełchatowie uzyskały z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych  niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

PS 8 to kolejne bełchatowskie przedszkole z grantem na edukację ekologicznąKolejne bełchatowskie przedszkole zdobyło grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mowa o Przedszkolu Samorządowym nr 8, które na realizację programu z zakresu edukacji ekologicznej dostało 12 tys. 750 złotych, ponad 2 tys. złotych z kolei dołożyło miasto. Otrzymane środki przeznaczone zostaną m.in. na warsztaty i zajęcia edukacyjne, konkursy plastyczne i zakup pomocy edukacyjnych.


Jak przekonuje Renata Karczewska, dyrektor PS 8, placówka od wielu lat aktywnie realizuje programu ekologiczne, które mają na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców właściwych postaw wobec środowiska.

PS 1 dostało 23 tys. zł na edukację ekologicznąPrzedszkole Samorządowe nr 1 to kolejna placówka, która zdobyła grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017 / 2018”. Pieniądze z funduszu i środki z miejskiego budżetu, w sumie 23 tys. złotych, przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i zajęcia terenowe oraz organizację konkursów przyrodniczych.


„Przedszkolak badaczem i odkrywcą – tajemnice w powietrzu, w wodzie i na ziemi” to program, który w bieżącym roku szkolnym realizowany jest w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie. Jego główne cele to przede wszystkim rozwinięcie w najmłodszych aktywności poznawczej, kształtowanie postaw proekologicznych i poszerzenie wiedzy przyrodniczej.

SP 2 pozyskało 20 tys. zł na edukację ekologiczną17 tys. złotych trafiło do Przedszkola Samorządowego nr 2. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i środkom z miejskiego budżetu placówka prowadzi aktywną i wielopłaszczyznową edukację ekologiczną.


Jak rozbudzić w dziecku potrzebę kontaktu z przyrodą, zapoznać je ze znaczeniem powietrza dla życia roślin, zwierząt i ludzi oraz wykształcić w nim nawyki dbania o środowisko lokalne? PS nr 2 realizuje ambitny projekt pn. „Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wkoło – aktywna edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym  nr 2 Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie”.

SP 12 ma nową ekopracownięUczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego korzystają już z nowej ekopracowni. Do dyspozycji mają między innymi tablicę interaktywną i wizualizer.


W ramach projektu o nazwie „Utworzenie ekopracowni pn. Zielona pracownia w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie” zmodernizowana została istniejąca wcześniej sala przyrodnicza. Pomalowano ściany, zamontowano nowoczesne oświetlenie typu LED a w oknach zawieszono rolety. Ponadto szkoła kupiła nowe krzesła, stoliki, meble, tablice oraz rolety i stojaki do przechowywania map i plansz.

Ekopracownia jest w pełni wyposażona i nowoczesna, wszystko dzięki wyposażeniu jej w tablicę interaktywną, laptopa i wizualizera. Jak mówi Renata Oleszczyk, wicedyrektor SP 12, dzięki tym wszystkim inwestycjom przed uczniami otworzył się nowy etap nauki.

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w 2016 roku uzyskał dotację z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu edukacji ekologicznej dla uczniów („Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2016/2017”).

 

Projekt bełchatowskiego Mickiewicza pn. „Zrównoważone działania w środowisku warunkiem dalszego rozwoju regionu” ma poszerzyć wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej. Jego celem jest kształtowanie właściwych zachowań w środowisku, w tym zachowań prozdrowotnych, a także zaktywizowanie młodzieży, rodzin uczniów i całej społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony środowiska oraz dbałości o prawidłowy rozwój i stan zdrowia własnego organizmu.

Publiczne Gimnazjum nr 5 z oddziałami integrayjnymi im M. Kopernika w Bełchatowie w roku 2016 uzyskało od WFOŚiGW w Łodzi dotację na dofinansowanie Zadania dotyczącego realizacji Projektu pn.: „Zielona pracownia w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie” Nasza Eko-pracownia.

 

Projekt pn. "Zielona pracownia w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie"  obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie w roku 2016 uzyskał od WFOŚiGW w Łodzi dotację na dofinansowanie Zadania dotyczącego realizacji Projektu pn.: „Myślę logicznie i działam ekologicznie” Nasza Eko-pracownia.

 

Projekt pn.: "Myślę logicznie i działam ekologicznie" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Realizacja projektów konkursowych z dziedziny edukacji ekologicznej roku pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

grafika

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto chętnie angażują się w konkursy organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkola i szkoły mogą pozyskać dofinansowania na realizację programów ekologicznych. Jak zgodnie twierdzą dyrektorzy i nauczyciele projekty ekologiczne realizowane w poszczególnych placówkach oświatowych wzbudzają ciekawość u dzieci, pozwalają im poznawać świat, a jednocześnie kształtują w maluchach poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. 

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto chętnie angażują się w konkursy organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkola i szkoły mogą pozyskać dofinansowania na realizację programów ekologicznych. W roku 2012 projekty z zakresu edukacji ekologicznej realizowało 10 miejskich szkół i przedszkoli. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło ponad 212 tys. zł. Wkład własny, w wysokości ponad 36 tys. zł, zabezpieczyło Miasto Bełchatów. „Projekty ekologiczne realizowane przez nasze placówki oświatowe wzbudzają ciekawość u dzieci, pozwalają im poznawać świat, a jednocześnie kształtują w nich poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej – podsumowuje  Janusz Mękarski, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019