Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

wfosSzkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:

Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko – Trójka – Laboratorium przyrodnicze” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

 Wartość ogólna zadania wynosi 47 000,00 zł z czego:

- 42 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio 

z edukacją ekologiczną, laptopa, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, głośników.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 02.01.2020 roku do 22.08.2020 roku.

www.zainwestujwekologie.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl