Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

WFOŚZespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie w roku 2018 uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Co w trawie piszczy” przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie.

Wartość ogólna zadania wynosi 35 000,00 zł z czego:

- 31 500,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

-   3 500,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa

Realizacja projektu polega na utworzeniu ogródka dydaktycznego poprzez zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego oraz zakup krzewów, bylin i drzew.

 

W ogródku powstaną 4 stacje edukacyjne tj:

  1. „Skalny zakątek”, w którym odbywać się będą zajęcia obserwacyjno-badawcze.
  2. „Co w trawie piszczy”, w którym znajdować się będzie obrotowa gra dydaktyczna Mrowisko-kretowisko,
  3. „Tropami zwierząt”, w której znajdować się będzie gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu tropów zwierząt do ich sylwetek,
  4. „Ścieszka sensoryczna”, która będzie miejscem, gdzie dzieci samodzielnie bądź pod opieką nauczyciela będą rozbudzać zmysł dotyku, węchu i wzroku.  

Celem ekologicznego ogródka jest ułatwienie dzieciom w poznawaniu zagadnień
z zakresu przyrody i ekologii.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018/2019.

www.zainwestujwekologie.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl