Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
W ramach  konkursu „Nasza Eko-pracownia” Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie w roku 2017 uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące realizacji projektu pn.: Utworzenie ekopracowni pn. „Zielona pracownia” w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie.         
                                                                                                       
 
Wartość ogólna zadania wyniosła 33 030,39 zł z czego:
- 25 970,04 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi
- 7 060,35 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa 
 
Realizacja projektu polegała na zaplanowaniu i utworzeniu nowoczesnej pracowni ekologicznej poprzez wyposażenie jej w pomoce dydaktyczne tj.: mikroskopy szkolne, maszynę elektrostatyczną, tablicę interaktywną, projektor, mapy ogólnogeograficzne, model części ciała człowieka, a także wyposażeniu pracowni w meble, krzesła, stoliki szkolne, rolety, tablice oraz stworzeniu i wdrożeniu programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni. 
 
www.zainwestujwekologie.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl