Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

foto

Realizacja projektu konkursowego z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2018 uzyskała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program edukacji ekologicznej pn. „Oddech dla Bełchatowa” realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 20 000,00 zł z czego:

- 18 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

-   2 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa

 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW z zakresu ochrony środowiska, wskazanie pozytywnych i negatywnych  zachowań mających wpływ na środowisko, a także zainspirowanie do działań na rzecz środowiska i społeczności lokalnej.

 

Projekt w swym zakresie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną, wycieczki edukacyjne, zajęcia terenowe. Przeprowadzone zostaną liczne konkursy plastyczne i fotograficzne.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl