Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
Przedszkole Samorządowe  nr 8  im. „Bajkowy Zakątek”  w  Bełchatowie w  roku  2017 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program edukacji ekologicznej pn. „Przedszkolak w świecie żywiołów” - realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. Bajkowy Zakątek w Bełchatowie.
 
Wartość ogólna zadania wynosi 15 000,00 zł z czego:
- 12 750,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi
-   2 250,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa 
 
Celem programu jest zbliżenie najmłodszych mieszkańców Bełchatowa do świata przyrody, zapoznanie ze znaczeniem powietrza, wody, ognia i ziemi dla życia roślin, zwierząt i ludzi, wykształcenie nawyków dbania o środowisko lokalne, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci. 
 
Projekt w swym zakresie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych związanych 
z edukacją ekologiczną,, wycieczki edukacyjne, zajęcia terenowe, warsztaty, konkursy. W ramach projektu odbywać się będą zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i plenerowe. Przeprowadzone zostaną również liczne konkursy plastyczne i fotograficzne.
 
www.zainwestujwekologie.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl