Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
Przedszkole Samorządowe nr 2 „Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie” w roku 2017 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program Edukacji Ekologicznej pn. ”Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wkoło – aktywna edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 2 Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie”  
 
Wartość ogólna zadania wynosi 20 000,00 zł z czego:
- 17 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi
-   3 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa 
 
Celem programu jest rozbudzenie wśród najmłodszych mieszkańców Bełchatowa potrzeb kontaktu z przyrodą, poszerzenia ich wiedzy oraz wykształcenie nawyków dbania o środowisko lokalne, a także kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka 
z przyrodą.
 
Projekt w swym zakresie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną, wycieczki edukacyjne, zajęcia terenowe, warsztaty, konkursy tematyczne z zakresu przyrody. W ramach projektu odbywać się będą zarówno zajęcia edukacyjno, jak i działania plenerowe. Przeprowadzone zostaną również konkursy plastyczne i fotograficzne.
 
www.zainwestujwekologie.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl