Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
Przedszkole Samorządowe nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie w roku 2017 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program Edukacji Ekologicznej pn. ”Przedszkolak badaczem i odkrywcą – tajemnice w powietrzu, w wodzie i na ziemi” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Pod Toplą” w Bełchatowie. 
 
Wartość ogólna zadania wynosi 23 000,00 zł z czego:
- 19 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi
-   4 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa 
 
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy najmłodszych mieszkańców Bełchatowa z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie właściwych zachowań w środowisku. 
 
Projekt w swym zakresie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją przyrody, wycieczki edukacyjne, zajęcia terenowe, konkursy tematyczne z zakresu przyrody. W ramach projektu odbywać się będą zarówno zajęcia edukacyjno-badawcze, jak i działania plenerowe. Przeprowadzone zostaną również konkursy plastyczne i fotograficzne.
 
www.zainwestujwekologie.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl