Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

logo

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stefana Żeromskiego w roku 2021 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie”

 

 

Wartość ogólna zadania wynosi 55 556,00 zł z czego:

- 50 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 556,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja zadania polega na utworzeniu punktu dydaktycznego i wyposażeniu go w altanę, ławki, stoły, kosze do segregacji odpadów, karmniki, budkę dla ptaków, grę edukacyjną, ścieżkę sensoryczną, tablice edukacyjne, zegar słoneczny oraz nasadzeniu w nim roślin.

 

Punkt dydaktyczny ułatwi uczniom w poznawaniu zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

 

www.wfosigw.lodz.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl