Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

logo

Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w roku 2021 uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie”

 

 

Wartość ogólna zadania wynosi 52 887,00 zł z czego:

- 44 887,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 8 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja zadania polega na utworzeniu punktu dydaktycznego i wyposażeniu go w ścieżkę sensoryczną, domek dla owadów, karmniki, wieże obserwacyjną, pergole,ławki, gry instalacyjne oraz nasadzeniu w nim roślin.

Punkt dydaktyczny ułatwi wychowankom przedszkola w poznawaniu zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

 

 

www.wfosigw.lodz.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl