Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
W roku 2017 w ramach programu uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Szkoła Podstawowa nr 9 wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 uzyskała z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w wysokości 12 000,00 zł. W ramach programu szkoła zakupiła 939 książek do biblioteki. Miasto na ten cel zapewniło wkład własnym w kwocie 3 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 15 000,00 zł. 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl