Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” cztery szkoły podstawowe w Bełchatowie zostały wyposażone 
w tablice interaktywne, projektory, głośniki. Program umożliwia wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W 80% finansowany jest ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego Miasta Bełchatowa.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefan Żeromskiego otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 965,58 zł. Miasto Bełchatów zapewniło wkład własny w wysokości 3 491,40 zł. W ramach programu szkoła zakupiła 3 tablice interaktywne oraz 3 projektory. Całkowita wartość projektu wyniosła 17 456,98 zł. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 800,00 zł. Wkład własnym Miasta Bełchatowa to 3 200,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 16 000,00 zł. Szkoła zakupiła 2 tablice interaktywne i 2 projektory. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego zakupiła 2 tablice interaktywne, 2 projektory oraz 2 głośniki. Szkoła na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 920,00 zł, przy wkładzie Miasta Bełchatowa 3 480,00 zł. Całkowita wartość projektu to 17 400,00 zł. Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie zakupiła 2 tablice interaktywne oraz 4 projektory. Na ten cel szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 611,05 zł, przy jednoczesnym wsparciu Miasta w kwocie 3 402,77 zł. Całkowita wartość projektu to 17 013,82 zł.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl