Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto chętnie angażują się w konkursy organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkola i szkoły mogą pozyskać dofinansowania na realizację programów ekologicznych. W roku 2012 projekty z zakresu edukacji ekologicznej realizowało 10 miejskich szkół i przedszkoli. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło ponad 212 tys. zł. Wkład własny, w wysokości ponad 36 tys. zł, zabezpieczyło Miasto Bełchatów. „Projekty ekologiczne realizowane przez nasze placówki oświatowe wzbudzają ciekawość u dzieci, pozwalają im poznawać świat, a jednocześnie kształtują w nich poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej – podsumowuje  Janusz Mękarski, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa.

 

logo WFOŚiGW w Łodzi, herb Bełchatowa

>>> Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

Opis projektów ekologicznych realizowanych w roku 2012

w miejskich szkołach i przedszkolach

 

 

„Zielony zakątek miejscem edukacji przyrodniczo – ekologicznej przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Bełchatowie”
Projek ekologiczny PS nr 8 BełchatówWartość ogólna zadania – 35.999,00 zł
Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 30.999,00 zł

Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 5 000 zł

 

Zadania realizowane w ramach projektu: stworzenie zielonego zakątka, czyli miejsca edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

Czytaj więcej o projekcie...

 

Polecamy także artykuł:

>>> Drzwi do świata przyrody

 

Projek ekologiczny PS nr 8 Bełchatów

 

 

 

„Ja i mój świat – projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Bełchatowie”
Projek ekologiczny PS nr 2 BełchatówWartość ogólna zadania – 24.000,00 zł
Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 21.500,00 zł

Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 2 500,00 zł

 

Zadania realizowane w ramach projektu: zakup pomocy dydaktycznych, udział w wycieczkach przyrodniczo-krajoznawczych (m.in. do Palmiarni, Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, Szkółki Leśnej Borowiny), konkursy o tematyce ekologiczno-przyrodniczej.

Czytaj więcej o projekcie...

 

Projek ekologiczny PS nr 2 Bełchatów

 

 

 

„Chcemy poznawać świat wszystkimi zmysłami" - projekt edukacji ekologicznej dla dzieci Projek ekologiczny PS nr 4 Bełchatóww wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym  nr 4 w Bełchatowi
Wartość ogólna zadania – 25.970,00 zł
Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 20.970,00 zł

Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 5 000,00 zł

 

Zadania realizowane w ramach projektu: zajęcia edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych (np. ścianka wspinaczkowa – „Cztery pory roku” oraz komody biologiczne), konkursy i wycieczki o charakterze ekologicznym (m.in. do Ośrodka Rekreacyjnego Wawrzkowizna, Safari w Borysowie, Elektrowni Bełchatów, Parku Jurajskiego w Kołacinku czy do Leśniczówki Borowiny).

Czytaj więcej o projekcie...

 

Polecamy także artykuł:

>>> W zgodzie z przyrodą

>>> Edukacja ekologiczna na wysokim poziomie

 

Projek ekologiczny PS nr 4 Bełchatów

 

 

 

Projekt ekologiczny dla uczniów klas 0-VI Szkoły Podstawowej nr 12 w Projek ekologiczny SP nr 12 BełchatówBełchatowie „Żyj w zgodzie z naturą”
Wartość ogólna zadania – 28.810,00 zł
Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 22.200,00 zł
Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 6 610,00 zł

 

Zadania realizowane w ramach projektu: zakup pomocy dydaktycznych (m.in. tablice interaktywne z pełnym wyposażeniem – projektorem i laptopem, mikroskopy, globusy oraz mapy, makaty przyrodnicze i planszowe gry ekologiczne), bezpłatne wycieczki krajoznawcze (m.in. do Pienińskiego Parku Narodowego i Załęczańskiego Parku Krajobrazowego), konkursy wiedzy ekologicznej i przyrodniczej.

Czytaj więcej o projekcie...

 

 


„Odkrywamy świat przyrody z Ekobohaterem – program edukacji ekologicznej realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 5 w Bełchatowie”
Projek ekologiczny PS nr 5 BełchatówWartość ogólna zadania – 27.495,00
Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 22.495,00 zł

Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 5 000,00 zł

 

Zadania realizowane w ramach projektu: zakup pomocy dydaktycznych (m.in. sprzęt do obserwacji gwiazd, księżyca i planet, rekwizyty i kostiumy do kącika zielonego teatru, zestaw pły CD do muzykoterapii, sprzęt małego ogrodnika i badacza oraz układanki i klocki), wycieczki ekologiczne (m.in. do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Leśniczówki Borowiny, do Ośrodka Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna i do Muzeum Drewna), konkursy, turnieje i wystawy.

Czytaj więcej o projekcie...

 

Projek ekologiczny PS nr 5 Bełchatów

 

 

 

Projekt edukacji ekologicznej dla uczniów Projek ekologiczny SZSO nr 2 BełchatówSamorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie „Środowisko przyrodnicze Regionu Bełchatowskiego i jego przekształcenia”
Wartość ogólna zadania – 20.862,00
Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 17.862,00 zł

Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 3 000,00 zł

 

Zadania realizowane w ramach projektu: zakup pomocy dydaktycznych (m.in.książki do biblioteczki ekologicznej, gry planszowe, klocki, mikroskopy, szafki ekologiczne i komody botaniczne), wycieczki (m.in. do nadleśnictwa Bełchatów, Muzeum Przyrodniczego, Zoo i Eksperymentarium oraz do Osady leśnej w Kole, ujęcia wody w Myszakach i Eko Regionu), konkursy ekologiczne.

Czytaj więcej o projekcie...

 

Projek ekologiczny SZSO nr 2 Bełchatów

 „Od najmłodszych lat dbamy o czysty świat – projekt edukacji ekologicznej dla Projek ekologiczny PS nr 6 Bełchatówdzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Bełchatowie”
Wartość ogólna zadania – 30.000,00 zł
Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 26.000,00 zł

Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 4 000,00 zł

 

Zadania realizowane w ramach projektu: zakup pomocy dydaktycznych ( m.in. książki do biblioteczki ekologicznej, gry planszowe, klocki, mikroskopy, szafki ekologiczne i komody botaniczne), wycieczki (m.in. do nadleśnictwa Bełchatów, Muzeum Przyrodniczego, Zoo i Eksperymentarium oraz do Osady leśnej w Kole, ujęcia wody w Myszakach i Eko Regionu), konkursy (m.in. „Cztery pory roku”, „Las w czterech porach roku”, „Dobre rady na odpady” oraz „Eko-moda”).

Czytaj więcej o projekcie...

 

Projek ekologiczny PS nr 6 Bełchatów

 

 

 

Projekt edukacji ekologicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 dla oddziałów przedszkolnym pod nazwą „Zdrowa Ziemia – zdrowi Ludzie”.
Wartość ogólna zadania – 22.215,00 złProjek ekologiczny ZSP nr 9 Bełchatów
Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 19.935,00 zł
Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 2 280,00 zł

 

Zadania realizowane w ramach projektu: konkursy ekologiczne dla oddziałów przedszkolnych z bełchatowskich przedszkoli, wycieczki (m.in. do ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego,  szkółki leśnej Borowiny), spotkania z ciekawymi ludźmi obcującymi z przyrodą (m.in. z leśnikiem, pszczelarzem, myśliwym), badania i eksperymenty naukowe.

Czytaj więcej o projekcie...

 

Polecamy do przeczytania

>>> Spotkanie z leśnikiem

 

Projek ekologiczny ZSP nr 9 Bełchatów

 

 

 

Projekt ekologiczny dla uczniów klas 0 – VI szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie „Ziemia naszym domem”Projek ekologiczny SP nr 12
Wartość ogólna zadania – 15.020,00 zł
Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 13.550,00 zł

Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 1 470,00 zł

 

Zadania realizowane w ramach projektu: zakup pomocy dydaktycznych (m.in. kalendarze magnetyczne, mikroskopy, modele ruchome Układu Słonecznego, stacje meteorologiczne, mapy fizyczne, polityczne, globusy, plansze przyrodnicze, gry dydaktyczne, kompasy wielofunkcyjne, makaty tematyczne), spotkania z ciekawymi ludźmi (np.: z leśniczym, pracownikiem schroniska dla zwierząt), akcje propagujące ideę ochrony środowiska naturalnego, konkursy ekologiczne, programy artystyczne (m.in. pokaz mody ekologicznej, dyskoteki ekologicznej). 

Czytaj więcej o projekcie...

 

Projek ekologiczny SP nr 12 Bełchatów

 

 

 

„Tworzenie warsztatu Młodego Ekologa" – projekt edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie
Projek ekologiczny SP nr 13 BełchatówWartość ogólna zadania – 18.375,00 zł
Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 16.646,00 zł

Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 1 730,00 zł

 

Zadania realizowane w ramach projektu: zakup pomocy dydaktycznych (m.in. projektora multimedialnego), konkursy o tematyce ekologicznej, wycieczki ekologiczne, założono warsztat pracy Młodego Ekologa, cykl zajęć dydaktycznych i przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, konkursy, ankiety, spotkania.

Czytaj więcej o projekcie...

 

Projek ekologiczny SP nr 13 Bełchatów

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl