Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

logotypy

W roku 2022 Miasto Bełchatów otrzymało dotację celową w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, na realizację działań promujących czytelnictwo oraz na zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie 12 000,00 zł i Szkoły Podstawowej nr 8 w kwocie 12 000,00 zł. Łączna wysokość otrzymanej dotacji dla dwóch szkół wynosi 24 000,00 zł. Miasto na ten cel zapewniło wkład własnym w kwocie 6 000,00 zł. Całkowity koszt zadania to 30 000,00 zł. 

 

Głównym celem programu jest wzbogacenie zasobów bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl