joombig banner rotation images

Menu

W roku 2020 w ramach programu uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie uzyskało z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w wysokości 12 000,00 zł. Miasto na ten cel zapewniło wkład własnym w kwocie 3 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. 

Okres realizacji zadania: 28.07.2020 r. - 31.12.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w roku 2020 uzyskała dotację z Województwa Łódzkiego na zadanie: „Modernizacja ogrodzenia wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie”.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 125 000,00 zł z czego:

- 80 000,00 zł pochodzi z dotacji

- 45 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

Realizacja projektu polega na demontażu starego ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej wokół boiska sportowego znajdującego się przy Szkoły Podstawowej nr 13 

im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi i montażu nowego ogrodzenia z siatki polipropylenowej.

 

Projekt zrealizowany zostanie w okresie: 01.06.2020 r. – 30.09.2020 r.

ue2

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie: „Aktywny Start”.

Wartość projektu ogółem wynosi 85 033,75, w tym 71 803,75 zł pochodzi z dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 do potrzeb dzieci, stworzenie dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.08.2019 roku do 26.06.2020 roku.

ue

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie: „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie”.

Wartość projektu ogółem wynosi 202 703,59 zł, w tym:

- 162 162,87 zł pochodzi z dofinansowania z EFS

- 40 540,72 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez szkołę i nadanie jej wymiaru europejskiego. W ramach projektu zrealizowane zostaną
23 mobilności w formie szkoleń, kursów metodycznych i metodyczno-językowych.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2018 roku do 31.08.2020 roku.

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Nasze przygody z małą kropelką wody” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5im. Jana Brzechwy.

Wartość ogólna zadania wynosi 34 409,00 zł z czego:

- 29 909,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 4 500,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci, nabywanie właściwych postaw wobec przyrody i ochrony środowiska.

Realizacja zadania przewiduje zajęcia edukacyjne, akcje ekologiczne, wycieczki, warsztaty terenowe, konkursy ekologiczne, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2019 roku do 30.06.2020 roku.

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 2 „Akademia Bolka i Lolka” w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Po co komu woda ?” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

Wartość ogólna zadania wynosi 20 000,00 zł z czego:

- 17 600,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 2 400,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej, rozbudzanie zainteresowania rolą wody w przyrodzie, uświadamianie jak ważna jest dla zrównoważonego rozwoju ochrona zasobów wodnych Ziemi.

W ramach projektu odbędą się wycieczki, warsztaty edukacyjne oraz przeprowadzone liczne konkursy.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2019 roku do 20.06.2020 roku.

  

www.zainwestujwekologie.pl

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy – twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Pod Topolą
w Bełchatowie”.

Wartość ogólna zadania wynosi 30 000,00 zł z czego:

- 25 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest zapoznanie dzieci z przyrodą oraz z jej zjawiskami poprzez aktywny i bezpośredni z nią kontakt.

W ramach projektu odbędą się wycieczki, warsztaty edukacyjne, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne związanych z edukacją ekologiczną oraz przeprowadzone liczne konkursy.

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie uzyskała dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie pracowni pn. „Śladami przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 54 998,00 zł z czego:

- 49 498,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 500,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio
z edukacją ekologiczną, laptopa, tablicy interaktywnej, projektora, głośników.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.01.2020 roku do 31.07.2020 roku.

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Tlen” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.

 Wartość ogólna zadania wynosi 45 850,00 zł z czego:

- 40 850,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio
z edukacją ekologiczną, monitora interaktywnego, projektora multimedialnego.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 13.01.2020 roku do 29.05.2020 roku.

  

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:

Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko – Trójka – Laboratorium przyrodnicze” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

 Wartość ogólna zadania wynosi 47 000,00 zł z czego:

- 42 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio 

z edukacją ekologiczną, laptopa, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, głośników.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 02.01.2020 roku do 22.08.2020 roku.

www.zainwestujwekologie.pl

SP3 plac zabaw 7719Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadanie: „Utworzenie placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie na bazie placu zabaw”.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 92 960,00 zł z czego:

  • - 50 000,00 złpochodzi z dotacji
  • - 42 960,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa

Celem projektu jest utworzenie placu rekreacyjno – sportowego na bazie byłego placu zabaw. Realizacja zadania polega na położeniu nawierzchni spełniającej warunki bezpieczeństwa dzieci, zamontowaniu urządzeń rekreacyjno – sportowych, tj: bujak, kładka sprawnościowa, zręcznościowy plac oraz przeplotnia.

Nowy plac rekreacyjno - sportowy pozwoli dzieciom aktywnie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020