joombig banner rotation images

Menu

ue logotypy

 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Umowa o powierzenie grantu o numerze /769-21-66-386/ dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Beneficjent – Miasto Bełchatów

Cel projektu - zapewnienie uczniom z rodzin wielodzietnych szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

 

Kwota dofinansowania –114 920,00 zł

 

Szkoły objęte wsparciem:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi,
ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierzy POW, ul. Sienkiewicza 25, 97-400 Bełchatów

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego, ul. Szkolna 10, 97-400 Bełchatów

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi, os. Dolnośląskie 112 a, 97-400 Bełchatów

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9, os. Dolnośląskie 204 a, 97-400 Bełchatów

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Budryka 7, 97-400 Bełchatów

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi, ul. Słowackiego 8,
97-400 Bełchatów

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów.

FE POPC poziom pl 1 rgb

 

Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


Umowa o powierzenie grantu nr 639/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego


Beneficjent – Miasto Bełchatów


Cel projektu - zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.


Kwota dofinansowania – 98 000,00 zł


Szkoły objęte wsparciem:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi,
ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW, ul. Sienkiewicza 25, 97-400 Bełchatów
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego, ul. Szkolna 10, 97-400 Bełchatów
5. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi, os. Dolnośląskie 112 a, 97-400 Bełchatów
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, os. Dolnośląskie 204 a, 97-400 Bełchatów
7. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Budryka 7, 97-400 Bełchatów
8. Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi, ul. Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów.

 

www.mapadotacji.gov.pl

ue2

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie: „Aktywny Start”.

Wartość projektu ogółem wynosi 85 033,75, w tym 71 803,75 zł pochodzi z dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 do potrzeb dzieci, stworzenie dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.08.2019 roku do 26.06.2020 roku.

ue

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie: „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie”.

Wartość projektu ogółem wynosi 202 703,59 zł, w tym:

- 162 162,87 zł pochodzi z dofinansowania z EFS

- 40 540,72 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez szkołę i nadanie jej wymiaru europejskiego. W ramach projektu zrealizowane zostaną
23 mobilności w formie szkoleń, kursów metodycznych i metodyczno-językowych.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2018 roku do 31.08.2020 roku.

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Nasze przygody z małą kropelką wody” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5im. Jana Brzechwy.

Wartość ogólna zadania wynosi 34 409,00 zł z czego:

- 29 909,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 4 500,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci, nabywanie właściwych postaw wobec przyrody i ochrony środowiska.

Realizacja zadania przewiduje zajęcia edukacyjne, akcje ekologiczne, wycieczki, warsztaty terenowe, konkursy ekologiczne, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2019 roku do 30.06.2020 roku.

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 2 „Akademia Bolka i Lolka” w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Po co komu woda ?” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

Wartość ogólna zadania wynosi 20 000,00 zł z czego:

- 17 600,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 2 400,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej, rozbudzanie zainteresowania rolą wody w przyrodzie, uświadamianie jak ważna jest dla zrównoważonego rozwoju ochrona zasobów wodnych Ziemi.

W ramach projektu odbędą się wycieczki, warsztaty edukacyjne oraz przeprowadzone liczne konkursy.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2019 roku do 20.06.2020 roku.

  

www.zainwestujwekologie.pl

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy – twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Pod Topolą
w Bełchatowie”.

Wartość ogólna zadania wynosi 30 000,00 zł z czego:

- 25 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest zapoznanie dzieci z przyrodą oraz z jej zjawiskami poprzez aktywny i bezpośredni z nią kontakt.

W ramach projektu odbędą się wycieczki, warsztaty edukacyjne, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne związanych z edukacją ekologiczną oraz przeprowadzone liczne konkursy.

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie uzyskała dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie pracowni pn. „Śladami przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 54 998,00 zł z czego:

- 49 498,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 500,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio
z edukacją ekologiczną, laptopa, tablicy interaktywnej, projektora, głośników.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.01.2020 roku do 31.07.2020 roku.

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Tlen” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.

 Wartość ogólna zadania wynosi 45 850,00 zł z czego:

- 40 850,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio
z edukacją ekologiczną, monitora interaktywnego, projektora multimedialnego.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 13.01.2020 roku do 29.05.2020 roku.

  

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:

Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko – Trójka – Laboratorium przyrodnicze” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

 Wartość ogólna zadania wynosi 47 000,00 zł z czego:

- 42 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio 

z edukacją ekologiczną, laptopa, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, głośników.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 02.01.2020 roku do 22.08.2020 roku.

www.zainwestujwekologie.pl

SP3 plac zabaw 7719Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadanie: „Utworzenie placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie na bazie placu zabaw”.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 92 960,00 zł z czego:

  • - 50 000,00 złpochodzi z dotacji
  • - 42 960,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa

Celem projektu jest utworzenie placu rekreacyjno – sportowego na bazie byłego placu zabaw. Realizacja zadania polega na położeniu nawierzchni spełniającej warunki bezpieczeństwa dzieci, zamontowaniu urządzeń rekreacyjno – sportowych, tj: bujak, kładka sprawnościowa, zręcznościowy plac oraz przeplotnia.

Nowy plac rekreacyjno - sportowy pozwoli dzieciom aktywnie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020