Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Wyszukiwarka  „Gdzie się leczyć?”  to prosty sposób na uzyskanie listy miejsc, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Dzięki niej pacjenci mogą uzyskać informację o dogodnej dla siebie lokalizacji miejsca udzielania świadczeń, a także o średnim czasie oczekiwania na świadczenia udzielane w wybranej placówce w ostatnich 6 miesiącach.

Poniżej słowniczek, który ułatwi wyszukiwanie świadczeń.

Świadczeniodawca – każdy podmiot, np. lekarz, pielęgniarka, poradnia, szpital, gabinet stomatologiczny czy gabinet fizykoterapii, który udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

Świadczeniobiorca – pacjent, który zwraca się o udzielenie lub korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Świadczenia zdrowotne, czyli wszelkie czynności służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, a związane z:

 1. - badaniem i poradą lekarską,
 2. - leczeniem, rehabilitacją leczniczą,
 3. - opieką nad kobietą ciężarną i dzieckiem,
 4. - badaniami diagnostycznymi,
 5. - pielęgnacją chorych i niepełnosprawnych, oraz opieką nad nimi,
 6. - profilaktyką zdrowotną,
 7. - orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 8. - czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 9.  

Rodzaje świadczeń w wyszukiwarce:

 

 1. Świadczenia specjalistyczne – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (poradnie specjalistyczne), Świadczenia Odrębnie Kontraktowane (np. dializoterapia, badania genentyczne)
 2. Leczenie szpitalne
 3. Leczenie psychiatryczne
 4. Rehabilitacja lecznicza
 5. Leczenie stomatologiczne
 6. Opieka długoterminowa
 7. Programy lekowe
 8. Procedury medyczne:
 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego
 • endoprotezoplastyka stawu kolanowego
 • koronarografia
 • leczenie wysiękowej postaci amd z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-vegf
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego
 • świadczenia rezonansu magnetycznego
 • usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
 • wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego
 • wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowego
 • zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia)
 • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)

 

Aby skorzystać z wyszukiwarki kliknij  kliknij tutaj.

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl