Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wyszukiwarka  „Gdzie się leczyć?”  to prosty sposób na uzyskanie listy miejsc, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Dzięki niej pacjenci mogą uzyskać informację o dogodnej dla siebie lokalizacji miejsca udzielania świadczeń, a także o średnim czasie oczekiwania na świadczenia udzielane w wybranej placówce w ostatnich 6 miesiącach.

Poniżej słowniczek, który ułatwi wyszukiwanie świadczeń.

Świadczeniodawca – każdy podmiot, np. lekarz, pielęgniarka, poradnia, szpital, gabinet stomatologiczny czy gabinet fizykoterapii, który udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

Świadczeniobiorca – pacjent, który zwraca się o udzielenie lub korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Miasto Bełchatów uczestniczy w akcji społecznej pn: „Koperta Życia”, polegającej na umieszczeniu w plastikowej kopercie najważniejszych informacji dotyczących pacjenta, mówiących m.in. o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki czy kontaktach do najbliższych na specjalnie przygotowanych kartach informacyjnych, które przeznaczone są do przechowywania w miejscu znajdującym się w każdym domu – w lodówce.

 

Doświadczenia innych miast pokazują, że dzięki możliwości wykorzystania informacji zawartych w „Kopercie Życia”, ratownicy medyczni są w stanie w szybki sposób dotrzeć do danych, pozwalających na skuteczną pomoc osobie wymagającej nagłej interwencji medycznej. Co najważniejsze jednak, wykorzystanie tych danych pozwoliło także – w kilku przypadkach – uratować życie.

Koperta Życia przeznaczona jest w głównej mierze dla mieszkańców Bełchatowa w wieku 60 +, w szczególności dla osób chorych oraz samotnych.

Podobnie, jak w latach poprzednich także i w tym roku w Bełchatowie odbywają się bezpłatne badania mammograficzne, realizowane w ramach „Programu Profilaktyki Raka Piersi”, który finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Program bezpłatnych badań mammograficznych skierowany jest dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie miały wykonanej mammografii w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.


Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, rak piersi jest jednym z największych problemów zdrowotnych u kobiet w Polsce. Z obecnie żyjących, co 14. Polka zachoruje na raka piersi w ciągu swojego życia. Biorąc pod uwagę wzrostowy wskaźnik zachorowalności, istnieje realne zagrożenie zwiększeniem się liczby Polek, które zachorują w najbliższej przyszłości na ten nowotwór. Najważniejszą roę w walce z tą chorobą odgrywa zatem profilaktyka, polegająca na regularnym wykonywaniu badań mammograficznych. Mamografia to rentegnowskie badanie piersi, któe pozwala na wykrycie wczesnych zmian, również takich, które nie są wyczuwalne podczas badania palpacyjnego. Umożliwia ona wykrycie 90- 95 % zmian nowotoworych w piersiach. Regularne wykonywanie tego badania zwiększa szansę na wykrycie raka w jego wczesnym etapie rozwoju. Rozpoczęcie lekczenia w tej fazie choroby, w bardzo wielu przypadkach stwarza możliwość całkowitego jej wyleczenia.
 

szczepienia lekarz 8867

Nie pamiętasz, jaki lek zapisał ci lekarz ani jak go stosować? Nic straconego, bo teraz każdy pacjent może monitorować historię swoich wizyt u lekarza czy w aptece, odebrać i zrealizować e-receptę, a to za sprawą Internetowego Konta Pacjenta. To jeszcze nie wszystkie zalety nowej usługi zaproponowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Cafe Senior zacma 4174Punkt Informacji Prozdrowotnej to zadanie, które uwzględnione zostało w Programie Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022, w oparciu o liczne sygnały o potrzebie jego utworzenia. Nadrzędnym celem Punktu jest zwiększenie dostępu mieszkańców do edukacji prozdrowotnej.

Punkt zorganizowany jest w lokalu przy ul. Energetyków 6 i czynny- zgodnie z harmonogramem, a skierowany jest do wszystkich mieszkańców Bełchatowa- tych najmłodszych do najstarszych.

To tutaj można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowia, zdrowego stylu życia, wziąć aktywny udział w wykładach i akcjach profilaktycznych, wymienić się doświadczeniem i wiedzą.

Założeniem Punktu jest również integracja środowiska lokalnego poprzez stworzenie nieformalnych grup wsparcia- np. rodzin/opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera/z chorobami otępiennymi, chorych na stwardnienie rozsiane, rodziców dzieci autystycznych, osób niewidomych i niedowidzących, osób z chorobami onkologicznymi.

Punkt Informacji Prozdrowotnej to nowa inicjatywa, która służyć ma wszystkim mieszkańcom Bełchatowa chcącym uzyskać wiedzę o zdrowiu.

Formuła Punktu jest otwarta- tematyka podejmowanych działań wynikać będzie ze zdiagnozowanych i zgłaszanych potrzeb. Zaproponowany harmonogram to wstępna oferta.

 

Zapraszamy!

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

 

Interaktywna MAPA nocnej i świątecznej

opieki zdrowotnej  kliknij tutaj

 

 

! Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

 

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 

! W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl