Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził Program pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych". Program  wspiera rodziny wielodzietne posiadające 3 i więcej dzieci w  wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

 

 

Posiadacze Karty  mogą korzystać z ulg i z uprawnień oferowanych członkom rodzin wielodzietnych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie „Wojewódzka Karta Rodzin  Wielodzietnych”.


Aby otrzymać  „Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych” należy:

  1. wypełnić wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami - załączniki dostępne są  na stronie  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl w zakładce Dziecko i Rodzina  - Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych;
  2. złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej ul. Snycerska 8,  91-302 Łódź osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 Szczegóły Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, obowiązujące ulgi i uprawnienia, wnioski oraz inne dokumenty dostępne są  na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl w zakładce: Dziecko i Rodzina - Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.


Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Miasta Bełchatowa do zapoznania się z Programem i skorzystania z niego.

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl