Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził Program pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych". Program  wspiera rodziny wielodzietne posiadające 3 i więcej dzieci w  wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

 

 

Posiadacze Karty  mogą korzystać z ulg i z uprawnień oferowanych członkom rodzin wielodzietnych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie „Wojewódzka Karta Rodzin  Wielodzietnych”.


Aby otrzymać  „Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych” należy:


1.     wypełnić wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami - załączniki dostępne są  na stronie  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl w zakładce Dziecko i Rodzina  - Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych;
2.     potwierdzić zgodność danych zawartych we wniosku, tj. miejsce zamieszkania oraz liczbę osób w rodzinie. Potwierdzenie takich danych można uzyskać w Zespole ds. Ewidencji Danych Osobowych Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Czyżewskiego 7,  pok. nr 111;
3.     złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej ul. Snycerska 8,  91-302 Łódź osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg i uprawnień wskazanych w wykazie publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi http//bip.rcpslodz.win.pl/ pod nazwą Aktualny Katalog Ulg.


 Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Miasta Bełchatowa do zapoznania się z Programem i skorzystania z niego. Regulamin wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych dostępny jest  na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl. (w zakładce: Dziecko i Rodzina - Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych - Wniosek i inne dokumenty).

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020