Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  - przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej:

1)        do ukończenia 18 roku życia,

2)        gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

3)        w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;

4)        warunkiem przyznawania świadczenia jest bezskuteczna egzekucja alimentów.

 

Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dostępne  na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i w Bełchatowie oraz  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl