Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Świadczenie dobry start - przyznawane jest jednorazowo w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Program obejmie dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Wsparcie będzie się należało rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym, rodzinom  zastępczym, osobom  prowadzącym  rodzinne domy dziecka, a także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć stosowny wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej  wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.  

Dla mieszkańców miasta Bełchatowa procedurę związaną z przyznawaniem i wypłatą świadczenia  realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Szczegółowe informację na temat programu pn.  „Dobry start” znajdują się na stronie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społeczne Bełchatowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl